ظلمهای پنهان


اغلب مردم خیلی از ظلمها را انجام می‌دهند که متوجه آنها نیستند. برای یک مومن باید خیلی مهم باشد که با جنبه‌های مختلف مبحث ظلم‌شناسی آشنا شده و ضمنا ظلمهای پنهان را نیز بشناسد و از آنها دوری نماید (حتی ظلمهای نوینی که در دنیای مدرن امروز شکل گرفته‌اند)، تا بتواند در مسیر هدایت قرار بگیرد.

ظلم به همسایه یا تحریک به آن، عواقب سنگینی خواهد داشت.

همچنین در قسمت مربوط به پروردگار، مطالب مهم و با ارزشی را یاد می‌گیرید
آیه 258 سوره بقره: ......خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى‏كند.
پس اگر کسی ظالم باشد، اصلا هدایت نمی‌شود.

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 18000 تومان


8MB