پارامترهای سفر در زمان


وقتی در آینده علم به جایی رسید که بتوانیم در زمان سفر کنیم و به آینده یا گذشته برویم، برای هر سفر زمانی باید پارامترهایی را مشخص کنیم. مدلهای اولیه‌ی دستگاه انتقال به زمان‌های دیگر، طوری هستند که برای بازگشت به زمان مبدا، باید آن دستگاه را همراه داشته باشید، و اگر در مقصد، در اثر حوادث خاصی آن دستگاه آسیب ببیند یا منبع انرژی آن خالی بشود، دیگر نمی‌توانید به زمان مبدا برگردید و در آن زمان خاص در «تله‌ی زمانی» گیر می‌کنید و ماندگار می‌شوید. اما در مدلهای پیشرفته‌تر بعدی این دستگاه‌ها، یک توانایی خاصی را تعبیه می‌کنند که در مقصد زمانی، بعد از گذشت مدت زمان خاصی، بدون نیاز به دستگاه، به طور خودکار به مبدا باز می‌گردید. بنابراین شما باید دو تا زمان را برای دستگاه تعیین کنید: 1) زمان بازگشت از مقصد 2) مدت زمان حضور در مقصد (مثلا 35 روز). اما یک توانایی دیگر هم وجود دارد، می‌توانید تعیین کنید که در زمان مقصد، گذشت زمان برای شما «جلو رونده» (زمان مثبت) باشد یا «عقب رونده» (زمان منفی). در حالت زمان منفی، شما نسبت به دنیای اطرافتان معکوس خواهید شد و در زمان، به سمت گذشته حرکت می‌کنید، تا به زمان بازگشت برسید. بنابراین وقتی که می‌خواهید تعیین کنید که مثلا 35 روز در زمان مقصد حضور داشته باشید، باید تعیین کنید که این 35 روز، قبل از زمان بازگشت باشد (زمان مثبت) یا بعد از زمان بازگشت باشد (زمان منفی).
همچنین یک توانایی دیگر هم وجود خواهد داشت، می‌توانید با پارامتر «ضریب سرعت تغییر زمان»، تعیین کنید که سرعت حرکت در زمان برای شما چگونه باشد. اگر عدد 1 را بدهید، گذشت زمان (چه مثبت باشد و چه منفی) با سرعت عادی سپری می‌شود، اگر عددی بزرگتر از 1 بدهید، به همان نسبت، زمان برای شما سریع‌تر از محیط اطراف می‌گذرد. مثلا اگر عدد 2 را بدهید، گذشت زمان برای شما 2 برابر سریع‌تر از گذشت زمان برای محیط اطراف (وضعیت عادی) خواهد بود، یعنی شما سریع‌تر می‌شوید. اگر عددی بین صفر و یک بدهید، به همان نسبت، زمان برای شما کندتر (آهسته‌تر) سپری می‌شود. مثلا اگر عدد 0.5 را به عنوان ضریب سرعت بدهید، زمان برای شما نیم برابر آهسته‌تر سپری خواهد شد، یعنی شما کندتر می‌شوید و سرعت شما نصف سرعت محیط اطراف خواهد شد. پس 6 حالت زیر را خواهیم داشت:
1) به قبل از زمان بازگشت برویم و با سرعت گذشت زمان عادی، مدت زمان باقی مانده را سپری کنیم.
2) به قبل از زمان بازگشت برویم و سریع‌تر از سرعت عادی، مدت زمان باقی مانده را سپری کنیم.
3) به قبل از زمان بازگشت برویم و آهسته‌تر از سرعت عادی، مدت زمان باقی مانده را سپری کنیم.
4) به بعد از زمان بازگشت برویم و بطور معکوس و با سرعت عادی، مدت زمان باقی مانده را برعکس طی کنیم.
5) به بعد از زمان بازگشت برویم و بطور معکوس و سریع‌تر از سرعت عادی، مدت زمان باقی مانده را برعکس طی کنیم.
6) به بعد از زمان بازگشت برویم و بطور معکوس و آهسته‌تر از سرعت عادی، مدت زمان باقی مانده را برعکس طی کنیم.
نکته‌ی دیگر این است که برای تعیین تاریخ بازگشت (یا تاریخ مقصد)، باید مدت زمان خاصی را نسبت به زمان حال مشخص کنیم، تا به اندازه آن مقدار فاصله‌ی زمانی، به گذشته یا آینده برویم. مثلا 1450 روز به عقب (گذشته) یا 1450 روز به جلو (آینده).

بنابراین برای دستگاه سفر در زمان، باید پارامترهای زیر را تعیین کنیم:
1) واحد سنجش مدت زمان جابجایی (ثانیه- دقیقه- ساعت- روز- ماه- سال)
2) مقدار مدت زمان جابجایی (برای تعیین تاریخ بازگشت از مقصد)
3) حالت «گ» یا «آ» («گ»: رفتن به گذشته- «آ»: رفتن به آینده)
4) واحد سنجش مدت زمان حضور در مقصد (ثانیه- دقیقه- ساعت- روز- ماه- سال)
5) عدد مدت زمان حضور در مقصد
6) حالت «ق» یا «ب» («ق»: رفتن به قبل از زمان بازگشت، یعنی زمان به صورت مثبت سپری بشود-
«ب»: رفتن به بعد از زمان بازگشت، یعنی زمان به صورت منفی سپری بشود)
7) ضریب سرعت تغییر زمان

پارادوکس پدر بزرگ:
اگر شما به گذشته بروید و پدر بزرگ خود را بکشید، دیگر متولد نمی‌شوید و نمی‌توانید به گذشته بروید و پدر بزرگ خود را بکشید.