طنز خودکشی یک موش


یک نرم‌افزار روحیه‌بخش که با مجموعه قسمتهای متنوعی باعث تغییر نگرش افراد به زندگی شده و کمک می‌کند که ذهن از دام روزمرگی‌ها بیرون بیاید.

مناسب برای نوجوانان و بزرگسالان

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 38000 تومان


16MB