نوجوان دانشمند


این نرم‌افزار آموزشهای مفیدی به نوجوانان می‌دهد

حاوی داستان، آموزشهای متنوع، سرگرمی و بازی کامپیوتری

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 38000 تومان


16MB