قرآن و نیازهای بشر


بررسی نیازهای بشر

نیاز به کسب روزی - نیازهای معنوی - نیاز به کشف حقایق
نیاز به ازدواج سالم - نیاز به زیبایی‌ها - نیازهای افراد مومن دیگر

آیه 92 سوره آل عمران
هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست.
مومن واقعی هم به نیازهای خودش باید توجه داشته باشد و هم به نیازهای مومن‌های دیگر. ایمان یک طیف گسترده با درجات متنوع است. هر کسی که خداوند، قرآن و پیامبر را قبول داشته باشد، وارد حوزه ایمان شده و مومن محسوب می‌شود، اما ایمان‌های افراد مختلف دارای شدت و ضعف‌های مختلفی (درجات مختلفی) است.

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 18000 تومان


8MB