تسکین سردرد


برای اولین بار در زمین

دارای گواهینامه ثبت اختراع

این نرم‌افزار با انجام یکسری عملیات ساده در کامپیوتر، فرآیندهای مفیدی را در مغز ایجاد می‌نماید که باعث تسکین سردرد خواهند شد. کل فرآیند، کاملا نرم‌افزاری بوده و هیچگونه عوارض جانبی ندارد.
این نرم‌افزار سردردهای ساده تا حاد را تسکین می‌دهد. افرادیکه سردرد معمولی دارند، می‌توانند بجای قرص، از این نرم‌افزار استفاده کنند، اما کسیکه میگرن دارد، اگر هر روز با آن کار کند (هر بار حدود 10 دقیقه)، پس از حدود 2 ماه، میگرن وی بطور کامل درمان خواهد شد.
این نرم‌افزار به هیچ وجه از مدیتیشن یا تلقین استفاده نمی‌کند، بلکه بصورت علمی باعث انجام فرآیندهای مفیدی در مغز خواهد شد.
اثربخشی آن 92% است، در حالیکه اثربخشی قرصهای کدئین 75% می‌باشد، ضمنا قرصهای کدئین دارای عوارض جانبی زیادی هستند.

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 38000 تومان


10MB