کودک باهوش


حاوی سرگرمی – آموزش – داستان (فارسی و انگلیسی)

برای سنین 2 سال تا 8 سال

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 38000 تومان


12.9MB