نرم‌افزار کودک باهوش


 

دارای انواع آموزشهای متنوع، داستان و سرگرمی می‌باشد.

آموزش رنگهای (فارسی و انگلیسی)
آموزش اعداد و مفهوم شمارش  (فارسی و انگلیسی)
آموزش نقاشی
آشنایی با حیوانات
خوراکیها
وسایل نقلیه
آموزش تلفنهای ضروری به کودکان

و غیره                                                     

 

این نرم‌افزار دارای سرگرمیهای متنوعی می‌باشد.

 

نحوه سفارش نرم‌افزار:

مبلغ نرم‌افزار را به شماره حساب زیر واریز نمایید و به قسمت فعالسازی نرم‌افزار مراجعه نمایید.
شناسه پرداخت، یکی از موارد سریال فیش بانکی یا کد پیگیری یا شماره مرجع است.


 قیمت 10,000 تومان

شماره کارت  9257 0728 2910 5022
 
به نام فرزاد بکیاسا

Email: info@Abnaz.com