Softwares

مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی ما:

عنوان نرم‌افزار
مخاطبقیمت (تومان)
اسرار زیبایی
عموم
38000
مُسکن (تسکین سردرد به کمک کامپیوتر)
عموم
38000
آموزش ایمن‌سازی رایانه و امنیت ارزهای دیجیتال- ورژن2
عموم38000
آموزش نان پزی آسان - ورژن2
عموم
38000
آموزش خوش نویسی لاتین
عموم38000
نوجوان دانشمند
کودک و نوجوان38000
کودک باهوشکودک و نوجوان38000
ویتامین زبان انگلیسی
عموم38000
دستیار کاسب
رستوران‌ها
450,000
ماجراهای آبناز (فارسی - انگلیسی - عربی) - ورژن2
عموم
38000
پیغامی از آینده (فارسی - انگلیسی - عربی - اسپانیایی) - ورژن2
عموم
38000
داستانهای کوتاه تصویری
کودک و نوجوان38000
آموزش طراحی و نقاشی خردسالان
کودک و نوجوان
38000
آموزش طراحی و نقاشی بزرگسالان
عموم38000
دانستنی های آبناز- مبانی کامپیوتر
عموم
38000
طنز خودکشی یک موش
عموم
38000
ایمنی و مهارت مواجهه با آتش
عموم
38000
موجودات خارق العاده دریاها
عموم
38000
ظلمهای پنهان
عموم
18000
بمبهای اطلاعاتی در زندگی
عموم
18000
غیبت از نگاه قرآن و ‌عترت
عموم
18000
دروغ از نگاه قرآن و ‌عترت
عموم
18000
قرآن و تعقل
عموم
18000
قرآن و نیازهای بشر
عموم
18000