ایمنی و مهارت مواجهه با آتش


این نرم‌افزار نکات علمی مهمی را درباره ایمنی، پیشگیری یا نحوه صحیح مواجهه با برخی حوادث خاص را آموزش می‌دهد.

به سه دلیل اصلی زیر، آموزش عمومی ایمنی از آتش، برای همه لازم است:
1) اکثر کشته شده‌های حوادث آتش‌سوزی، افرادی بودند که اگر آموزش دیده بودند، زنده می‌ماندند، اما فکر می‌کردند که آتش را می‌شناسند و نیازی به آموزش ندارند.
2) یک آتش کوچک حدودا ظرف 3 دقیقه، تبدیل به یک فاجعه بزرگ می‌شود و این زمان، برای رسیدن ماموران آتش‌نشانی کافی نیست و اگر مردم آموزش دیده باشند، می‌توانند آن را در همان مراحل اولیه، مهار نمایند.
3) بسیاری از حوادث، دراثر عدم اطلاع افراد از بعضی موضوعات خاص بوجود آمده‌اند و بنابراین آموزش در این زمینه، جهت پیشگیری از وقوع حوادث، نقش مهمی دارد.

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 38000 تومان


32MB