تقویت زبان انگلیسی (مبتدی تا پیشرفته)

این نرم‌افزار با مجموعه ابزارهای متنوع و جداگانه‌ای برای همه سطح‌های مبتدی، متوسطه و پیشرفته باعث تقویت زبان انگلیسی می‌شود.

Elementary
Intermediate
Advanced

 
 

نحوه سفارش نرم‌افزار:

مبلغ نرم‌افزار را به شماره حساب زیر واریز نمایید و به قسمت فعالسازی نرم‌افزار مراجعه نمایید.
شناسه پرداخت، یکی از موارد سریال فیش بانکی یا کد پیگیری یا شماره مرجع است.


 قیمت 8000 تومان

 شماره کارت  9257 0728 2910 5022
 
به نام فرزاد بکیاسا

Email: info@Abnaz.com