بمبهای اطلاعاتی در زندگی


منظور از بمبهای اطلاعاتی، اطلاعات غیرمفید یا مخربی هستند که دریافت، نگهداری، بررسی یا ارائه آنها باعث اتلاف وقت و انرژی خود و دیگران می‌شوند.
در این نرم‌افزار آموزشی، همچنین با عواملی پنهان و مخربی آشنا می‌شوید که انرژی، حوصله و ساعت به ساعت عمر با ارزش شما را هدر می‌دهند.

قیمت این نرم‌افزار برای استفاده نامحدود روی یک کامپیوتر می‌باشد، به شرطی که سخت‌افزار آن بعدا تغییر نکند.
قیمت 18000 تومان


4.6MB